Examens en TTT

Algemeen 
Vóórdat je praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. 

Als je daarvoor slaagt ontvang je na afloop een uitslagformulier. Het resultaat van het examen wordt via de elektronische weg vastgelegd. 

Je kunt theorie-examen doen als je zestien jaar of ouder bent. Enkele maanden vóór je zestien jaar wordt, kun je al wel een examendatum reserveren. 

Het vernieuwde theorie-examen 
Het theorie-examen bestaat uit twee onderdelen: gevaar herkenning en verkeersregels en verkeerinzicht 

  • 25 vragen over gevaarherkenning.
  • 30 vragen over verkeersregels
  • 10 vragen over verkeersinzicht

Verkeersinzicht en risico's
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen. 

Gevaarherkenning 
De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

  • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen)
  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze) 
  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid)

Wanneer geslaagd? 
Je moet minimaal 13 van de 25 vragen over gevaarherkenning en 35 van de in totaal 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht goed beantwoorden om te slagen. De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel. 

Geslaagd 
De geslaagde kandidaat ontvangt een uitslagformulier. De uitslag van het theorie-examen wordt elektronisch geregistreerd en is een jaar geldig. 

Gezakt
Ook als je zakt krijgt je een uitslagformulier. Daarop staat per examenonderwerp vermeld hoeveel vragen je fout, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst met codes afgedrukt die staat voor de examenonderwerpen (bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels'). Zo weet je waar je voor het volgende examen extra op moet studeren. Je rijschool kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren. 

 

 

Minimum leeftijd 

Om praktijkexamen te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet je minimaal 16,5 jaar zijn. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de rijlessen. 

Verklaring van rijvaardigheid 
Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid. 

Verklaring van geschiktheid 
Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid. 

Geen rijbewijs 
Je rijbewijsdocument (het pasje op creditcardformaat) krijg je niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente waar je woont. Voorwaarde is wel dat je Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).

Bij je opleiding voor het praktijkexamen kun je je vorderingen testen met een tussentijdse toets (TTT). De toets is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om te bepalen hoe je ervoor staat en alvast te wennen aan het rijexamen en zo eventuele nervositeit weg te nemen. 

 Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans door een tussentijdse toets met twintig procent kan toenemen. 

Meer informatie vind je hier.