Klachtenprocedure

De leerling die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen.

Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk/per e-mail voorleggen aan de directie van Verkeersschool Eddy Bouwhuis, Hugo de Grootstraat 6, 7942 HA, Meppel of info@eddybouwhuis.nl

De directie zal binnen 5 werkdagen antwoorden op de klacht en zal deze vertrouwelijk behandelen.